Kancelaria Brokerska CONTENT INSURANCE
Anna Borowiak Broker Ubezpieczeniowy
75-324 Koszalin
ul. Projektantów 9/9

tel./fax: 094 347-11-31
tel. kom.: 605-098-060
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.contentbroker.pl

NNW - Concordia

Anna Borowiak jest podwykonawcą brokera - NESTOR sp z o.o.
obsługującego Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Nauki - SWRN

Zakres ubezpieczenia:

Świadczenia skumulowane w PLN

w. 1 w. 2 w. 3
Zgon wskutek NW 50 000 100 000 150 000
a) jeżeli śmierć nastąpiła w następstwie postrzelenia w trakcie strzelaniny pomiędzy napastnikami i policją, 75 000 130 000 180 000
b) jeżeli śmierć nastąpiła w następstwie pogryzienia przez psa 75 000 130 000 180 000
c) jeżeli śmierć w następstwie tego samego nieszczęśliwego wypadku poniosło oboje rodziców (prawnych opiekunów), których wszystkie dzieci są od nich finansowo zależne i są poniżej 18 roku życia 75 000 130 000 180 000
Zgon wskutek zawału / udaru - - -
Zgon wskutek NW komunikacyjnego 200 000 300 000 400 000
a) w przypadku śmierci w trakcie jazdy komunikacją publiczną 275 000 400 000 525 000
b) w przypadku zapinania pasów w samochodzie z poduszkami powietrznymi 225 000 330 000 437 500
Trwała niezdolność do pracy z NW 50 000 100 000 150 000
Trwała niezdolność do pracy wskutek zawału / udaru - - -
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku 5 000 5 000 5 000
Poważne zachorowanie lub operacja chirurgiczna (jeżeli związana jest z poważnym zachorowaniem) - - -
Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 1 000 2 000 3 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu:  
Za 1% trwałego uszczerbku z NW 400 600 800
a) w przypadku uciążliwości leczenia (pobyt w szpitalu, nie stwierdzono uszczerbku) 400 600 800
b)w przypadku niezdolności do samodzielnej egzystencji 30 000 45 000 60 000
Za 1% trwałego uszczerbku wskutek zawału / udaru 400 600 800
a)w przypadku uciążliwości leczenia (pobyt w szpitalu, nie stwierdzono uszczerbku) 400 600 800
Pobyt w szpitalu z NW - za dzień 50 60 70
Pobyt w szpitalu na OIOM - za dzień (max 7 dni) 100 120 140
Pobyt w szpitalu wskutek zawału / udaru - za dzień - - -
Koszty leczenia z NW 20 000 20 000 20 000
Koszty leczenia wskutek zawału / udaru - - -
Koszty nabycia środków pomocniczych po NW 4 000 4 000 4 000
Koszty nabycia środków pomocniczych wskutek zawału / udar - - -
Koszty przysposobienia zawodowego inwalidów 4 000 4 000 4 000
Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek wypadku - - -
Ubezpieczenie OC - - -
Pomoc medyczna w nagłych przypadkach - Assistance tak tak tak
TAP - Telefoniczna Asysta Prawna - - -

Wiek przystąpienia / koniec ochrony

bo* -w przypadku świadczeń dot.:a)zawału serca i udaru mózgu, pobytu w szpitalu, czasowej niezdolności do pracy, operacji chirurgicznych - odpowiedzialność trwa do 65 r.ż ubezpieczonego;b)trwałej i całkowitej niezdolności - odpowiedzialność trwa do 67 r.ż;c)pomocy medycznej (usługa assistance) - odpowiedzialność trwa do 71 r.ż

OWU - ogólne warunki ubezp. Pdf icon
 
SKŁADKA MIESIĘCZNA 38 zł 52 zł 67 zł
Jak zawrzeć ubezpieczenie?